I'm interested in

The page will reload with new widgets as you request.

LUKOIL i Kongeriket Norge

I 2011 ble LUKOIL det første russiske selskap som fikk kvalifiseringsadgang til arbeid på kontinentalsokkelen i Norge som selskap-operatør. I 2012 ble det åpnet selskapskontor i Oslo og i 2013 ifølge resultater av 22 konsesjonsrunde utført av Norges olje- og energidepartementet, ble LUKOIL en samarbeidspartner på to lisensierte områder i norsk sektor av Barentshavet — PL 708 og PL 719.

Selskapets tilstedeværelsen

DatterselskapAktivitet
LUKOIL Overseas North Shelf AS 05_geological-exploration.png    Geologisk undersøking (sokkel)
    Olje- og gasutvinning

Utvinningslisens PL 708

LUKOIL ble deltakeren i projekt på det lisensierte området PL 708 i norsk sektor av Barentshavet i juni 2013 ifølge resiltater av 22 konsesjonsrunde utført av Norges olje- og energidepartementet. Lisensiert område PL 708 inkluderer to blokker «7130/4» og «7130/7», som ligger nær kysten av Finnmark i nor-øst Norge. På området ble det gjennomført en bredbånd behandling og tolkning av 3D seismikk samt miljømessige studier av havbunnen. På slutten av 2015 ble boret den første brønnen og etter resultatene av boringen annonserte Oljedirektoratet åpningen av et lite gassfelt i kullformasjoner.

For tiden blir boringsdataene behandlet og analysert med det formål å ta en beslutning angåenede videre arbeid.

  • Utvinningslisens PL 719

    LUKOIL ble deltakeren i projekt på det lisensierte området PL 719 i norsk sektor av Barentshavet i juni 2013 ifølge resiltater av 22 konsesjonsrunde utført av Norges olje- og energidepartementet. Lisensiert område PL 719 inkluderer to blokker «7321/8» og «7321/9», som ligger på Fingerdjupe i den vestlige delen av Barentshavet. Det ble gjennomført seismisk behandling og tolkning av 3D på området, samt biostratigrafisk forskning, analyse av petroleumssystemer og strømning på forkastninger.

    For tiden forberedes det beslutning om valg av en prioriterende objekt for boring av en letebrønn.

I Norge støtter LUKOIL kulturelle aktiviteter med deltakelse av russiske kunstneriske grupper. For eksempel, tidlig i 2015 sponsert LUKOIL Musikk Festival "Nordlys" i Tromsø, en viktig kulturell begivenhet, der utøvere av Bolsjojteateret tok del i.

DU KAN OGSÅ VÆRE INTERESSERT I